Strokovna razprava »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«

Posledice podnebnih sprememb je moč čutiti v vseh evropskih regijah. Večinoma so te posledice negativne, saj vplivajo na zmanjševanje biotske raznolikosti, pogostejše pojave ekstremnih vremenskih dogodkov, kar v zadnjih letih občutimo tudi v Sloveniji – gozdni požari, suša in poplave ter zmanjševanje pridelkov na kmetijskih površinah. Vse te posledice pa vplivajo tudi na zdravje in počutje ljudi. Zato ne preseneča, da je boj proti podnebnim spremembam prioritetna naloga tako Evropskega parlamenta, kot vseh članic Evropske unije. Tako smo priča premnogim tednom, kjer v ospredje postavljajo težnjo po ohranjanju našega planeta.

Od 20. do 26. septembra bo že osmič v državah Evropske unije potekal Evropski teden trajnosti. V tem tednu, teden je sicer razširjen na dogodke med 18. septembrom in 8. oktobrom, se spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju in tudi podnebnih razmerah. Pobuda je povezana z uresničevanjem Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja.

Na Zavodu RS za šolstvo bomo 22. 9. 2022, ob 14.30 organizirali strokovno razpravo »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju«. Razprava bo potekala na Zoom-u *(registracija na dogodek: https://arnes-si.zoom.us/meeting/register/tJMtduugrjkrHNTLO1m3DbLYZGyBZSOJ-Dm0).

Razprava bo potekala v dveh delih. Prvi del bo organiziran kot redno strokovno druženje učiteljev naravoslovnih predmetov (NAK po NAK-u), v drugem delu bo predstavljen projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Osrednji govorec bo Renato Bertalanič (ARSO), ki bo predstavil podnebne spremembe in načine kaj lahko storimo, da ublažimo to zelo kritično situacijo. V nadaljevanju bo dr. Janez Berdavs (MOP) predstavil vlogo vzgoje in izobraževanja na odzivanje na podnebne spremembe.

Temu bo sledila predstavitev akcijskih načrtov vzgojno-izobraževalnih zavod, ki so vključeni v projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju. Kaj bodo v tem šolskem letu počeli novega na področju podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in prizadevanja, da postanemo bolj planetu prijazna družba, bodo predstavili Vrtec Beltinci, Osnovna šola Venclja Perka in Šolski center Celje, Gimnazija Lava.