Spletna strokovna razprava “Skrita moč vodenja za spodbudno delovno in učno okolje”


Tudi v letu 2022 na Zavodu RS za šolstvo, v Šoli za ravnatelje nudimo spletne strokovne razprave. Namenjene so spodbujanju razprave med ravnatelji, iskanju rešitev za izzive, ki se pojavijo pri vodenju v določenem časovnem obdobju in predstavitvam primerov iz prakse. V spletnih strokovnih razpravah sodelujejo predavatelji Šole za ravnatelje in ravnatelji svetovalci. Spletne strokovne razprave bodo predvidoma potekale enkrat mesečno, predvidoma tretjo sredo v mesecu med 10.30 in 12. uro.

Spletne strokovne razprave so brez kotizacije.

Prva spletna strokovna razprava je namenjena debati o skriti moči vodenja za spodbudno učno okolje. Izvedla jo bo mag. Katja Arzenšek Konjajeva z ravnatelji svetovalci, 16. 3. 2022, med 10.30 in 12. uro.

Namen razprave je na podlagi primerov prakse vodenja oblikovati  usmeritve za vodenje strokovnih delavcev v hitro spreminjajočih se razmerah. V takšnih razmerah  postaja vloga vodje – ravnatelja pri usmerjanju strokovnih delavcev in podpori ob vedno novih izzivih še bolj pomembna. Ravnatelj se mora hitro odzivati in odločati ter pri tem upoštevati okoliščine in vse razpoložljive informacije ob jasnem zaznavanju, kaj je v danih trenutkih dobro tako za učence, otroke kot za zaposlene v posameznem zavodu.

Na razpravo se prijavite na povezavi do petka, 11. 3. 2022.


V okviru rednih spletnih razprav je nastal prispevek z naslovom Na kaj naj bo ravnatelj pozoren pri vodenju izobraževanja na daljavo?, ki poleg smernic in izhodišč vključuje tudi zvočne posnetke primerov praks ravnateljev na področju vodenja izobraževanja na daljavo.

Za poslušanje zvočnih posnetkov primerov praks med besedilom je potrebno prispevek prenesti na svoj računalnik. Vabljeni k branju. 


V času, ko potekajo stiki na področju vzgoje in izobraževanja predvsem na daljavo, smo zaznali potrebo po smernicah, ki bi olajšale organizacijo in izvedbo spletnih srečanj med zaposlenimi s pomočjo različnih videokonferenčnih sistemov. V gradivu Dober glas daleč seže boste našli smernice za pripravo in izvedbo spletnega srečanja ter smernice za sodelovanje na spletnem srečanju. Vabljeni k branju.