Šolska stopnja – interesno tekmovanje s področja slovenščine za učence od 1. do 7. razreda OŠ v šolskem letu 2022/2023


Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake z naslovom RIME SRCA, RITMI SVETA

Državna tekmovalna komisija s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2022/2023, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Dodatno literaturo, priporočila na tekmovanje, potek tekmovanja in vsa ostala navodila bo komisija postopoma objavljala na spletni strani ZRSŠ, spletni učilnici za osnovno (geslo: sloo)  in srednjo (geslo: slos) šolo in preko strežnika DMFA.

Tekmovanje poteka kot interesno in selekcijsko, interesno tekmovanje na eni stopnji ter selekcijsko na treh stopnjah. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

INTERESNO TEKMOVANJE za učence od 1. do 7. razreda:

 • šolska stopnja tekmovanja: torek, 4. 4. 2023,

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE za učence 8. in 9. razreda in dijake od 1. do 4. letnika:

 • šolska stopnja tekmovanja od: torek, 29. 11. 2022,
 • območna stopnja tekmovanja: torek, 17. 1. 2023,
 • državna stopnja tekmovanja: sobota, 11. 3. 2023.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

INTERESNO TEKMOVANJE, OSNOVNA ŠOLA, OD 1.–7. RAZREDA

Šolsko tekmovanje: torek, 4. 4. 2023

 • 1. razred: Lila Prap: Živalske uspavanke
 • 2. in 3. razred: Anja Štefan: Drobtine iz mišje doline
 • 4. in 5. razred: Vinko Möderndorfer: Babica za lahko noč
 • 6. in 7. razred: Feri Lainšček: Ne

SELEKCIJSKO TEKMOVANJE, OSNOVNA ŠOLA IN SREDNJA ŠOLA

 • Šolska stopnja tekmovanja: torek, 29. 11. 2022
 • Regijska stopnja tekmovanja: torek, 17. 1. 2023
 • Državna stopnja tekmovanja: sobota, 11. 3. 2023

OSNOVNA ŠOLA

 • 8. in 9. razred: Vinko Möderndorfer: Romeo in Julija iz sosednje ulice

SREDNJA ŠOLA

1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program: Veronika Dintinjana: V suhem doku

1., 2. in 3. letnik – srednje poklicno izobraževanje:

 • Miroslav Košuta: Božaj veter (šolsko, regijsko, državno)
 • Dragica Haramija (urednica) (2006, 2007): Geniji 1, 2: Antologija sodobne mladinske kratke proze (samo besedilo Lenart Zajc: Nevihta (državno) ali (2010): Geniji z nasmehom: Izbor besedili za Cankarjevo priznanje za šolsko leto 2010–2011 (samo besedilo Lenart Zajc: Nevihta (državno)

3. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program:

 • Janez Menart: Srednjeveške pridige in balade (šolsko, državno)
 • Umberto Eco: Ime rože (regijsko, državno)