Seminar za učitelje, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini v čezoceanskih državah 


21.– 27. januar 2024, City hotel, Ljubljana

Seminar poteka v organizaciji Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, strokovni program pa smo pripravili na Zavodu RS za šolstvo. Udeležuje se ga 24 učiteljic in učiteljev, ki prihajajo iz Argentine, Avstralije, Urugvaja in Združenih arabskih emiratov.

Namen seminarja je, da udeležence seznanimo s čim več jezikovnimi, didaktičnimi in drugimi vsebinami, ki jim bodo v pomoč pri poučevanju slovenščine in pri drugih dejavnostih povezanih z ohranjanjem našega jezika in kulture med potomci slovenskih izseljencev v tujini.


PROGRAM je na voljo na povezavi.


Kontaktni osebi:

Suzana Martinez, USZS, e-pošta: 

Eva Jurman, ZRSŠ, e-pošta: