Seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini


30. junija 2022 se bo v City hotelu v Ljubljani pričel 3-dnevni strokovni seminar za napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Program seminarja

Udeležence iz 20 evropskih držav bomo seznanili z različnimi vsebinami, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje pouka slovenskega jezika in kulture v tujini. Izmenjali si bodo tudi izkušnje in primere iz praks, spoznavali slovensko kulturno dediščino v Ljubljani (Plečnikovo leto 2022) ter se udeležili tradicionalne prireditve za Slovence v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma.