Seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini

29. marca 2023 se bo v City hotelu v Ljubljani pričel 4-dnevni strokovni seminar za napotene in nenapotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, ki ga organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje. Na seminar smo povabili učitelje, ki poučujejo Slovence in njihove potomce v 20 evropskih državah. Seznanili jih bomo z različnimi vsebinami, ki jih potrebujejo za kakovostno izvajanje pouka slovenskega jezika in kulture v tujini. Izmenjali si bodo tudi izkušnje in primere iz praks ter si nudili medsebojno kolegialno podporo, 31. marca pa se bodo udeležili strokovnega usposabljanja v sklopu jubilejnega, 15. Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program seminarja