Seminar: Preko razvoja vseživljenjskih kompetenc do boljše karierne izbire

24 urni seminar, ki bo potekal v obliki interaktivnih predavanj, delavnic in praktičnega dela v razredu z uporabo IKT

Na seminarju se udeleženci seznanijo s konceptom podjetnosti, ki razvija vseživljenjske kompetence  in pomenom le-tega za dobro karierno izbiro mladih. 

  • Seznanijo se s cilji karierne orientacije kot medpredmetne/interdisciplinarne vsebine, načinom vključevanja v pouk in  kurikulum šole, spoznajo in preizkusijo aktivne pristope za spoznavanje sebe, svojih interesov, močnih strani za informirano odločitev o karierni poti
  • Spoznajo in v praksi preizkusijo nekaj metod, tehnik in orodij za spodbujanje podjet

Ciljna skupina: Svetovalni/a delavec/ka v vzgoji in izobraževanju, Učitelj/ica v osnovni šoli, Učitelj/ica v gimnaziji

Teoretski okvir VKO, cilji, prehodi v odraslost,  poklicna socializacija in opolnomočenje učencev in dijakov za karierno odločanje, ranljive skupine, sistemski pristop in naloge strokovnih delavcev

Podjetnost in VKO; zakaj in kako razvijati podjetnostne/vseživljenjske kompetence; kako karierno orientacijo povezati s podjetnostjo, Evropski okvir podjetnostih kompetenc,  vključevanje podjetnostih/vseživljenjskih kompetenc v šolski kurikul

Program se bo izvajala na naslednjih vsebinah:

  • Vključevanje aktivnih metod dela, kako vključiti karierno orientacijo in podjetnost v pouk
  • Načrtovanje razvoja podjetnost ne/vseživljenjskih kompetenc (Vzvratno načrtovanje)
  • Aktivni pouk kot način razvijanja podjetnostnih/vseživljenjskih kompetenc v OŠ in SŠ, medpredmetno povezovanje, ITS, vzvratno načrtovanje, formativno spremljanje
  • Razvoja podjetnostne kompetence v šoli Modeli razvoja podjetnostne kompetence s poudarkom na didaktičnih strategijah

Naslov seminarja: PREK RAZVOJA VSEŽIVLJENJSKIH KOMPETENC DO BOLJŠE KARIERNE IZBIRE

KATIS katalog: https://paka3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

Prijavite se lahko do 23.09.2023

Seminar bo potekal od 09.10.2023 do 30.03.2024.

Kontaktna oseba za več informacij: