Seminar “Po trnovi poti do zvezd z odnosom in motiviranostjo”

Izgrajevanje pozitivnega odnosa do učenja ter pismenosti pri najmlajših učencih

Seminar: PER ASPERA AD ASTRA (PO TRNOVI POTI DO ZVEZD) Z ODNOSOM IN MOTIVIRANOSTJO

Mednarodne raziskave kažejo, da se slovenski učitelji pri svojem delu zelo uspešni, saj naši učenci dosegajo nadpovprečne ravni znanja. Večje težave pa zaznavamo na področju motiviranosti za učenje. Slovenski učenci se učijo zaradi ocen in ne zato, ker bi jih doseganje učnih ciljev zanimalo. 

Vabimo vas na seminar, katerega temeljni cilj je, da učitelj načrtuje pouk in usmerja učenje učencev tako, da le-ti gradijo pozitiven odnos do učenja ter pri učenju uporabljajo učne strategije, ki vodijo v višje taksonomske ravni znanja. 

Udeleženci seminarja bodo: 

  • spoznali teoretska izhodišča štirih gradnikov učne motivacije, ki smo jih razvili v projektu NA-MA POTI, 
  • okrepili zmožnost prepoznavanja značilnosti različnih motivacijskih struktur učencev in razmišljali kakšne motivacijske spodbude ti različni učenci potrebujejo, 
  • spoznali različne pristope za razvijanje posameznih gradnikov učne motivacije, 
  • načrtovali pouk, v katerega bodo načrtno vključili strategije za razvijanje gradnikov učne motivacije, 
  • evalvirali učinkovitost svojih motivacijskih pristopov.

Termin: 5. 1. 2023 – 31. 3. 2023 (rok prijave 10. 12. 2022 v aplikaciji Katis)

Vabljeni: Učitelji in svetovalni delavci v osnovnih in srednjih šolah. 

Način izvedbe: 24 ur kombinirano v živo in na daljavo, od tega 14 ur na daljavo preko spletne učilnice ter dve srečanji v živo:

  • 26. 1. 2023, 6 šolskih ur od 9.00 do 14.00 ter
  • po dogovoru z udeleženci izbrani dan v tednu med 27. in 30. 3. 2023 v popoldanskem času 4 šolske ure v več skupinah v krajih od koder bo večina udeležencev.