Seminar “Kako in zakaj izgrajevati pismenosti že pri najmlajših otrocih”

 Ali ste vedeli, da …

  • od leta 1967 po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan pismenosti (8. september),
  • je danes v svetu najmanj 771 milijonov mladih in odraslih bralno nepismenih,
  • vsak tretji odrasli Slovenec ni dovolj pismen,
  • je računsko sodišče izreklo delno učinkovitost razvoju bralne pismenosti otrok v času od 2014 do 2018,
  • se pismenosti med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo,
  • se je pismenost v času pandemije COVID med učenci in mladostniki znižala, ….

Vabimo vas na šestnajsturni seminar Kako in zakaj izgrajevati pismenosti že pri najmlajših učencih, ki bo potekal v kombinirani obliki (na daljavo in v živo). Seminar združuje spoznanja treh velikih projektov OBJEM, NA-MA  POTI in POGUM, ki so se ukvarjali z razvijanjem bralne, naravoslovne, matematične, finančne pismenosti in podjetnosti. V seminarju se bomo osredotočali na delo in razvoj pismenosti pri učencih razredne stopnje. 

Rok prijave: 15.12.2022 v Katisu

Izpeljava: predvidoma v februarju

Kraj: Radenci

O podrobnostih bodo prijavljeni udeleženci obveščeni po izteku roka za prijavo.