Selekcijsko tekmovanje s področja nemščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole – državna raven tekmovanja


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja nemščine za učenke in učence 8. in 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na dveh ravneh v dveh tekmovalnih skupinah.

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: četrtek, 18. 11. 2021, ob 13. uri,
  • državna raven tekmovanja: sreda, 23. 3. 2022, ob 14. uri.

Knjižna predloga za državno raven tekmovanja – 9. razred: Stefanie Höfler: Mein Sommer mit Mucks

Na šolski ravni tekmovanja v 8. in 9. razredu literarne predloge ni.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine in z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Nemščina) ter preko strežnika DMFA.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja (za tisk).