Predstavitev smernic za učitelje v projektu Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve


Na Zavodu RS za šolstvo pripravljamo smernice za učitelje in druge strokovne delavce, ki nastajajo v sklopu mednarodnega projekta DesignMyFuture – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve. Cilj naših prizadevanj je strokovno podpreti mlade v starosti od 14 do 17 let, da sprejmejo premišljene karierne odločitve, dokončajo šolanje oz. poklicno usposabljanje ter pripravljeni vstopijo na trg dela. Naša skrb je zato namenjena vsem dijakom, še posebej pa smo pozorni na dijake iz ranljivih družin.

V smernicah za učitelje in druge izobraževalce obravnavamo preventivne in intervencijske strategije pri obvladovanju zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih iz ranljivih družin. Kot ključne smo v tem kontekstu prepoznali naslednje strategije: formativno spremljanje, oblikovanje spodbudnega in psihološko varnega učnega okolja, vključujoče vodenje ter ustvarjanje in delovanje v učeči se skupnosti. Z njimi želimo nagovoriti aktualne poučevalne potrebe strokovnih kolektivov pri delu z ranljivimi skupinami mladih in tako učiteljem ponuditi k rešitvam usmerjen pristop pri njihovem soočanju z raznolikostjo dijakov, ki jih prinaša sodobni čas.

Naše delo je trenutno v zaključni fazi. V sodelovanju z vami bomo izpeljali delavnico, v kateri vam bomo omenjeno gradivo predstavili, ter izmenjali mnenja o tem, kako lahko smernice za učitelje še izboljšamo, da bodo dosegle svoj namen.

Kdaj: četrtek, 01. december 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Praga.
Kje: MS Teams

Prijava tukaj: Webinar registration | Microsoft Teams

Veselimo se strokovnega druženja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Projektni tim: Amela Sambolić Beganović, mag. Tamara Malešević, Alenka Andrin in Vanja Kavčnik Kolar