Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji


Na »Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji« po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v avgustu, v eni izmed slovenskih regij, v sodelovanju s predstojnikom izbrane organizacijske enote.

Program seminarja.

Seminar namenja pozornost jezikovnim, literarnim in kulturnim vprašanjem, osvetljuje izbrani kraj oziroma regijo; obenem želi iz slovenskega šolskega prostora posredovati strokovna dognanja in primere dobre šolske prakse.

Ob načrtovanju in izvedbi strokovnega posveta nas vodi misel, da bi vsebine povezovale in bogatile dva različna šolska ustroja, slovensko šolo v Italiji in v Sloveniji.

»Poletni seminar 2022« bo potekal od 24. in 26. avgusta v Hotelu Belvedere nad Izolo.

Program oblikujeta predstojnica OE ZRSŠ Koper Alica Prinčič Röhler in Andreja Duhovnik Antoni, višja svetovalka za slovenske šole  v Italiji.