Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji


Na »Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji« po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo v avgustu, v eni izmed slovenskih regij, v sodelovanju s predstojnikom izbrane organizacijske enote.

Seminar namenja pozornost jezikovnim, literarnim in kulturnim vprašanjem, osvetljuje izbrani kraj oziroma regijo; obenem želi iz slovenskega šolskega prostora posredovati strokovna dognanja in primere dobre šolske prakse.

Ob načrtovanju in izvedbi strokovnega posveta nas vodi misel, da bi vsebine povezovale in bogatile dva različna šolska ustroja, slovensko šolo v Italiji in v Sloveniji.

Letošnji »Poletni seminar 2023«  bo potekal med 21. in 25. avgustom v Murski Soboti.

Program oblikujeta predstojnica zavodove enote v Murski Soboti, Darja Farič Klemenčič, višja svetovalka za narodnostno šolstvo na OE Murska Sobota, Valentina Novak, ter Lara Pižent, višja svetovalka za slovenske šole  v Italiji.

Program seminarja