Nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022


Največje strokovno usposabljanje na področju KUV Kulturni bazar 2022, ki ga že 14. leto pripravljamo MK, MIZŠ, ZRSŠ, Cankarjev dom (izvršni producent) s kulturnimi ustanovami in partnerji iz različnih resorjev, bo 31. marca 2022. Vabimo vas, da v svoje letne delovne načrte za šolsko leto 2021/22 vključite obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja.

Strokovne delavke in delavce VIZ, še posebej pa registrirane koordinatorke in koordinatorje KUV ter predstavnice in predstavnike timov, ki v VIZ skrbite za načrtno KUV, vabimo, da v svojem LDN za šolsko leto 2021/22 načrtujete obisk enodnevnega nacionalnega strokovnega usposabljanja Kulturni bazar 2022.

Več o Kulturnem bazarju, ki poleg kulture, vzgoje in izobraževanja povezuje tudi druga področja (zdravje, šport, kmetijstvo, okolje in prostor …), si lahko ogledate na spletni strani www.kulturnibazar.si/. Program in prijavnica na brezplačno strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022 bosta objavljena v začetku januarja 2022. Udeleženci brezplačnega usposabljanja prejmejo potrdilo o udeležbi.