Nacionalni strokovni posvet o prehrani otrok in mladostnikov


9. septembra 2022 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal Nacionalni strokovni posvet o prehrani otrok in mladostnikov. Prehrana in prehranjevalne navade otrok in mladostnikov predstavljajo kompleksno področje, ki je potrebno obravnave z različnih vidikov. Posvet je namenjen organizatorjem in načrtovalcem šolske prehrane, učiteljem gospodinjstva in izbirnih predmetov s področja prehrane, vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov, osebju v šolskih kuhinjah in drugim, ki se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah tako ali drugače ukvarjajo s prehrano otok in mladostnikov.  

Program posveta

V okviru celodnevnega posveta, ki bo razdeljen v tri sklope, bomo v prvem sklopu, to je v dopoldanskem času, vsebinsko osvetlili najpomembnejše vidike prehrane otrok in mladostnikov s predavanji priznanih strokovnjakov. V drugem sklopu posveta se bomo osredotočili na nacionalne strateške usmeritve oskrbe s hrano in vključevanje lokalnih ponudnikov pri prehrani v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V ta namen bodo predstavljene ZELENE VERIGE – borza ponudbe in povpraševanja po lokalno pridelani hrani. V tretjem sklopu dogodka bomo prisluhnili predavanju dr. Janezu Bogataju, slovenskemu etnologu in univerzitetnemu profesorju na temo “Lokalno in regionalno v prehrani – tudi šolski” ter predavanju Irene Simčič iz Zavoda RS za šolstvo na temo oblikovanja cen prehranskih obrokov in spremljave stroškov pri šolski prehrani, z razpravo udeležencev o prehrani otrok in mladostnikov. Prav tako v tretjem sklopu si boste udeleženci Nacionalnega strokovnega posveta ogledali Sejem NARAVA – ZDRAVJE (vsak prijavljen udeleženec bo v okviru posveta prejel vstopnico) in tudi vzporedni dogodek OTROŠKI BAZAR

Več informacij o posvetu dobite pri koordinatorici strokovnega posveta Ireni Simčič na e-pošti:

Vljudno vabljeni.

Vir: Shutterstock