Nacionalni posvet Vizualna pismenost


Na prvem medresorskem strokovnem posvetu o KUV na področju vizualne umetnosti 30. novembra 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani bomo odprli vprašanje o stanju vizualne pismenosti v kulturnih ustanovah in VIZ ter predstavili njen pomen za družbo širše. Z interdisciplinarno skupino strokovnjakov se bomo skozi strokovno razpravo in primere dobrih praks (predvsem bralne pismenosti) dotaknili mehanizmov in oblikovanja kriterijev, ki lahko vzpostavijo dobro ilustracijo ter oblikovanje kot samoumeven del javnih naročil in izobraževalnih gradiv. Posvet je namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem VIZ, direktorjem in strokovnim delavcem kulturnih ustanov (zlasti muzejem in galerijam), mentorjem, umetnikom, oblikovalcem, knjižničarjem, založnikom, študentom in vsem, ki jih aktualno stanje vizualne pismenosti vznemirja in ga želijo izboljšati. Organizatorji posveta smo ZRSŠ, MIZŠ, MK in Cankarjev dom v Ljubljani v sodelovanju Pedagoške fakultete v Ljubljani in Mariboru, ALUO Ljubljana in Skupnosti muzejev Slovenije (Mednarodni grafični center Ljubljana). Posvet sodi v spremljevalni program 14. Slovenskega bienala ilustracije.

Program posveta in prijavnica bosta septembra objavljena na spletni strani ZRSŠ. Udeležba je brezplačna, udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.