Nacionalni posvet Vizualna pismenost


Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK) ter Cankarjev dom v Ljubljani vas vabimo na prvi nacionalni celodnevni strokovni posvet Vizualna pismenost, ki bo v torek, 30. novembra 2021, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Vabilo in program strokovnega posveta s povzetki prispevkov.

Vizualna pismenost sodi med primarne pismenosti 21. stoletja. Definiramo jo kot sposobnost branja in interpretiranja vizualnih podob ter kot sposobnost posredovanja informacij s pomočjo vizualnih podob.

Prvi nacionalni strokovni posvet osvetljuje stanje vizualne pismenosti na področju vzgoje in izobraževanja danes, dotika se vzgoje za vizualno pismenost in vizualnega opismenjevanja kot vzgojno-izobraževalnega dela v šolskih in kulturnih ustanovah ter obravnava pomen multimodalnega branja besedil, sposobnost prepoznavanja kakovostnih vizualnih podob izobraževalnih gradiv ter mehanizme in kriterije, ki lahko vzpostavijo dobro ilustracijo in oblikovanje kot samoumeven del javnih naročil in izobraževalnih gradiv.Opozoril bo tudi na nujnost povezovanja in sodelovanja vzgojno-izobraževalnih, muzejskih in galerijskih ustanov ter pomen razvijanja skupnih projektov in iniciativ za razvoj vizualne pismenosti.

Posvet je namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov, direktorjem in strokovnim delavcem kulturnih ustanov (zlasti muzejem in galerijam), mentorjem, umetnikom, oblikovalcem, knjižničarjem, založnikom, študentom in vsem, ki jih aktualno stanje vizualne pismenosti vznemirja in ga želijo izboljšati.

Prvi nacionalni posvet o vizualni pismenosti je del spremljevalnega programa
14. slovenskega bienala ilustracije.

Pomembno!

  1. Število udeležencev je omejeno, zato se čim prej elektronsko prijavite.
  2. Prijavite se od 11. 10. do 22. 11. 2021 na spletnem naslovu.
  3. Udeleženci prejmete ustrezna potrdila o udeležbi.
  4. Kotizacije ni.

Programsko-organizacijski odbor:

dr. Janja Batič (Pedagoška fakulteta v Mariboru), dr. Bea Tomšič Amon (Pedagoška fakulteta v Ljubljani), Nina Ostan (Zavod RS za šolstvo), mag. Marija Nabernik, dr. Petra Černe Oven (ALUO – Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani), Petra Potočnik (Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS), Lili Šturm (MGLC – Mednarodni grafični likovni center, Skupnost muzejev Slovenije)