Nacionalni mesec skupnega branja 2021


Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 10. oktobra 2021 se pridružuje tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo, saj se zavedamo, da moramo popularizirati in promovirati bralno kulturo, bralno pismenost, kakovostno branje skozi celotno leto v šolskem in širšem družbenem prostoru. Prepričani smo, da je pred nami izziv, kako skupaj z drugimi deležniki poiskati delujoče strategije in programe, s katerimi bi dosegli tudi bralne skeptike, saj je branje vrednota, ki vodi h kreativnosti in ustvarjalnosti mladih.

Pobudniki in organizatorji projekta so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, povezani v nacionalno mrežo za bralno kulturo in bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center Slovenije. Člani nacionalne mreže so si za cilj zadali dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost vseh prebivalcev v Sloveniji.

Več informacij je na voljo na povezavi.