Kulturni bazar v regiji 2021


Strokovno usposabljanje v Slovenskem narodnem gledališču, Maribor, 15. november 2021

Tretji Kulturni bazar v regiji pripravljamo Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo s sodelovanjem Mestne občine Maribor, izvršni producent dogodka je Slovensko narodno gledališče Maribor. Enodnevno strokovno usposabljanje bo potekalo 15. novembra 2021.

Osrednja pozornost Kulturnega bazarja v Mariboru bo namenjena načrtnemu razvoju kulturno-umetnostne vzgoje (KUV) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kulturnih ustanovah in lokalnih skupnostih podravske, pomurske in koroške regije ter prepoznavanju prednosti, ki jih prinašajo inovativno snovanje, sodelovanje in partnersko povezovanje vseh treh deležnikov.

Naš dolgoročni cilj je vzpostavitev nacionalne in regionalnih mrež koordinatorjev KUV, ki bodo otrokom in mladim omogočale dostopnejšo kakovostno KUV na vseh področjih kulture.

Poleg teoretskih in praktičnih spoznanj strokovnjakov, kakovostnih kulturnovzgojnih projektov ter predstavitev kreativnih partnerstev med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in kulturnimi ustanovami, skupaj jih bo v enem dnevu na voljo čez štirideset (40), boste s programom spoznali tudi prostore mariborske kulture,kjer se izvajajo in razvijajo vsebine KUV.

Osrednje dogajanje bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, del programa pa bo potekal na drugih pomembnih kulturnih prizoriščih v mestu po urniku, ki podpira prilagoditev programa posameznikovim željam in zanimanjem.

Program: https://kulturnibazar.si/objave/kulturni-bazar-v-regiji-2021/

Plenarna govornica bo doktorica filozofskih znanostiKarolina Babič, ki bo spregovorila o doživljanju umetnosti in soustvarjanju kulture v povezavi s prevzemanjem dejavne drže za svobodo in odgovornost.

Sklepna prireditev Kulturnega bazarja v regiji 2021 bo plesna predstava Smrt v Benetkah koreografinje Valentine Turcu v produkciji Baleta SNG Maribor. Zbrane pa bodo nagovorili:

Alenka Iskra, podžupanja za kulturo Mestne občine Maribor,

Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,

Barbara Koželj Podlogar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo.

Od jutranjega prihoda do zaključka programa bo v SNG Maribor urejen tudi razstavni prostor, na katerem se bodo predstavljala vsa področja KUV z avdio-vizualnimi gradivi, tiskovinami in dodatnimi informacijami.

Kulturni bazar v Mariboru najbolj namenjamo strokovnim delavkam in delavcem v vzgoji in  izobraževanju ter kulturi, ki jim tovrstna znanja omogočajo ovrednotenje pomembnosti KUV med učenkami in učenci, dijakinjami in dijaki ter študentkami in študenti.

Obenem je namenjen tudi umetnicam in umetnikom, strokovnim delavkam in delavcem iz kulture, izobraževanja, družbenih dejavnosti in medgeneracijskih centrov, lokalnih skupnosti ter študentkam in študentom.

Dogodek bo po predhodni najavi dostopen tudi zainteresirani javnosti.

Kontakt: , 041 976 536

Namen dogodka je zagotavljanje večje dostopnosti kakovostnega usposabljanja na področju KUV v regiji in predstavitev ponudbe s poudarkom na partnerskem povezovanju in sodelovanju različnih organizacij na posameznih ravneh družbe: na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, na ravni vrtcev, šol in kulturnih ustanov, med strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, med umetniki oziroma delavci kulturnih ustanov ter med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in družinami. S tem pristopom želimo ustvariti čvrsto mrežo strokovnih partnerjev z namenom strateškega izvajanja kakovostne KUV v regiji.

Strokovno usposabljanje bo potekalo skladno z ukrepi za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, zato prosimo vse obiskovalce za predložitev potrebnih potrdil ob vstopu v prireditvene prostore, kjer ohranjajo predpisano razdaljo in zasedejo označene sedeže. Uporaba kirurških mask je v notranjih prostorih obvezna.