Konferenca Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju


27. in 28. septembra 2022 bo v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju, potekala konferenca z naslovom Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju. Organizatorji konference so Zavod RS za šolstvo, CMEPIUS – Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, MIZŠ in Eurydice.  

Prijavnica za registracijo je dostopna na povezavi.

Glavni cilji konference so:

  • predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi,
  • razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju,
  • identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema),
  • omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti
  • in prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Vabimo vas, da konferenco sooblikujete s primeri dobrih praks, ki se osredotočajo na posebne skupine in se tematsko navezujejo na tematske steze, povezane s različnimi področji varnega in spodbudnega učnega okolja. Prispevek za konferenco lahko prijavite na spletni strani konference.