Ustvarjanje učnih okolij in formativno spremljanje v vrtcu – otrokov glas

19. aprila 2023 bo v Laškem, Hotel Thermana, Zdraviliška cesta 6, potekala konferenca                  

z naslovom »USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ IN FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU – OTROKOV GLAS«.

Konferenca je namenjena vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev, ki so v zadnjih treh letih pri Zavodu RS za šolstvo vključeni v razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ter tudi vsem drugim vrtcem, ki jih zanima ta tematika. 

Na 8-urnem izobraževalnem dogodku želimo izmenjati rezultate in izkušnje iz triletne razvojne naloge ter pokazati na pomen formativnega spremljanja za procesno kakovost vrtca, kakor tudi pristopov in načel inovativnih učnih okolij za 21. stoletje. Plenarnim predavanjem bodo sledile predstavitve iz prakse in diskusije.

Nosilec konference je Zavod RS za šolstvo, Oddelek za predšolsko vzgojo.

Prijava na dogodek je možna preko Katisa

Program Konference