7. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

12. 4. 2023, Hotel Thermana Laško

Vabimo vas k prijavi na 7. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti v vzgoji in izobraževanju z naslovom “Spodbujanje trajnostne mobilnosti in izobraževanje za trajnostni razvoj v vzgoji in izobraževanju”, ki bo potekala v sredo, 12. aprila 2023, v Hotelu Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, v Laškem.

Konferenca je namenjena vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Osnovni namen konference je spodbujanje trajnostne mobilnosti in povezovanje  s trajnostnim razvojem, izmenjava izkušenj in delitev dobrih praks v vzgoji in izobraževanju.

Nosilec konference je Zavod RS za šolstvo. Kotizacije ni.

Prijava na naslovu: https://zrss.1ka.si/a/12d50823

Program_7. nacionalna konferenca trajnostna mobilnost za 12.4.2023

Vabilo_7. nacionalna konferenca trajnostna mobilnost za 12.4.2023