Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji


Na »Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji« po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo,  v sodelovanju z Uradom za slovenske šole  Deželnega šolskega ravnateljstva za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu; otvoritev s plenarnim predavanjem je izmenično v Gorici oziroma Trstu, letos v petek, 2. 9. 2022, med 9. in 12. uro, v Kulturnem domu Gorica. V nadaljnjih dneh, od 5. 9. do 9. 9. 2022, sledijo predavanja in delavnice za posamezna predmetna področja in stopnje šolanja za okvirno 450 udeležencev vrtcev in šol od Milj do Špetra.

Program seminarja.