IX. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022, Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju


IX. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022, Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju bo potekal 5. in 6. aprila 2022, v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija v Portorožu.

V zadnjih letih je v središče postavljeno mreženje znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tema lanskoletne mednarodne konference je nagovarjala vpliv vzpostavljanja in širjenja mrež za izboljševanje procesov učenja in poučevanja. Prispevki so bili osredotočeni na povezovanje udeležencev za izboljševanje procesov učenja in poučevanja in so nagovarjali tako vsebino kot načine sodelovanja. Kot izziv za prihodnost je bilo izpostavljeno poglobljeno raziskovanje načinov sodelovanja.

Zato je Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2022 usmerjen v raziskovanje načinov sodelovanja med strokovnimi delavci. Prispevki naj bodo usmerjeni v raziskovalno vprašanje: Kako strokovni delavci učinkovito sodelujejo za izboljševanje procesov učenja in poučevanja? Pri predstavitvi različnih oblik sodelovanja (aktivi, oddelčni učiteljski zbori, razvojni in akcijski timi, medpredmetno sodelovanje in medsebojne hospitacije …) se osredotočite na predstavitev interakcij med strokovnimi delavci. Predstavite lahko  ugotovitve na podlagi opazovanja v določenem časovnem obdobju ali na podlagi analize dokumentacije o delovanju aktivov in timov, lahko pa tudi na podlagi analize strokovnih razprav po hospitacijah ali medpredmetnih povezavah. Usmerite se na to, kako strokovni delavci analizirajo podatke o učenju učencev in razpravljajo o vplivu njihovega skupnega dela na angažiranost učencev. Prav tako lahko predstavite raziskave znotraj VIZ ali širše, ki se osredotočajo na raziskovanje sodelovanja med strokovnimi delavci, ki presega zgolj delitev dela ali izmenjavo gradiv in obsega skupno načrtovanje in evalvacijo izvedenih ur oziroma dejavnosti ter skupne refleksije in podajanje povratne informacije. Pri raziskovanju povezav med udeleženci znotraj vzgojno-izobraževalnih zavodov, lahko predstavite povezave med posameznimi udeleženci na različnih nivojih, kot na primer: strokovni sodelavci, učenci v razredu, strokovni organi, medpredmetno povezovanje in drugo.  Lahko se predstavi tudi timsko delo učencev, glede na to, kako delajo v timu ali paru.

Ob tem spodbujamo razpravo o različnih oblikah povezovanja, ki presegajo izmenjavo informacij ali izmenjavo idej in predstavljajo povezovanje za skupno raziskovanje, eksperimentiranje, inovacije in razvoj procesov učenja in poučevanja.

mag. Branka Likon, vodja programa
dr. Vinko Logaj, direktor


Prispevke prijavite preko PRIJAVNICE. Pri pripravi prispevka in njegovi predstavitvi upoštevajte Navodila za prijavo, pripravo in predstavitev prispevkov.

Vrste prispevkov:

  • izvirni znanstveni (prva predstavitev izvirnih raziskovalnih rezultatov),
  • pregledni znanstveni (pregled najnovejših del o določenem predmetnem področju, ki prinaša nove sinteze),
  • strokovni (predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, običajno prikazujejo primeri iz prakse).

Obliki predstavitev na posvetu:

  • referat (15-minutna predstavitev),
  • referat z interaktivno delavnico (igra vlog, viharjenje možganov, skrivnostni gost, debatni klub, simulacija, film …).

Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta. Prispevke, oddane v skladu z navodili za pripravo člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju, bomo recenzirali in obravnavali za objavo v reviji.

Pomembni datumi

Prijava prispevka prek spleta (referat, interaktivna delavnica) za posvetOd 13. decembra 2021 do 24. januarja 2022
Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta*21. februar 2022
Objava programa posveta11. marec 2022
Prijava za udeležbo na posvetuod 11. do 28. marca 2022
Znanstveni posvet5. in 6. april 2022
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanjudo 31. maja 2022

* Poslani prispevki bodo dvojno slepo recenzirani.

Informacije

Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na .

Posvet sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
null