Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake – šolska raven tekmovanja


Zavod RS za šolstvo v skladu z 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Interesno in selekcijsko tekmovanje s področja slovenščine za učence in dijake z naslovom Vedre bližine med nami.

Državna tekmovalna komisija s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2021/2022, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo.

Dodatno literaturo, priporočila na tekmovanje, potek tekmovanja in vsa ostala navodila bo komisija postopoma objavljala na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, spletni učilnici za osnovno in srednjo šolo in preko strežnika DMFA.

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021,
  • območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021,
  • državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022,
  • MEHURČKI (šolsko tekmovanje): torek, 29. 3. 2022.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

Osnovna šola:
1. VIO – MEHURČKI, šolsko tekmovanje: torek, 29. 3. 2022
1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona

2. IN 3. VIO, šolsko tekmovanje: torek, 9. 11. 2021
4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
6. in 7. razred:
Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

8. in 9. razred:
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

Za 8. in 9. razrede se tekmovanje nadaljuje na območni ravni, v četrtek, 9. 12. 2021 in državni ravni, v soboto, 12. 2. 2022.

Srednja šola:
•           Šolsko tekmovanje: torek, 9. 11. 2021
•           Območno tekmovanje: četrtek, 9. 12. 2021
•           Državno tekmovanje: sobota, 12. 2. 2022

1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program: Feri Lainšček: Kurji pastir
1., 2. in 3. letnik – srednje poklicno izobraževanje: Ivan Sivec: Modra vrtnica
3. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program:
Alenka Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača (šolsko, regijsko)
George Bernard Shaw: Pygmalion (državno)

Prosimo, da učence/dijake seznanite z izbranimi besedili in jih spodbudite za samostojno in poglobljeno branje leposlovja.

Poziv k prijavi udeležencev na interesna in selekcijska tekmovanja (za tisk).