Integriteta: skupni cilj generacij

Tednu boja proti korupciji 2020 Komisija za preprečevanje korupcije skupaj s partnerji vabi na osrednji dogodek Integriteta: skupni cilj vseh generacij, ki se bo odvijal v sredo, 9. decembra 2020, ob 9. uri in si ga lahko ogledate na portalu Youtube na naslednji povezavi

Govorci bodo razpravljali o šolah in vrtcih kot temelju za krepitev integritete družbe. Uvodne nagovore bodo podali predsednik republike Borut Pahor, ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec ter predsednik Komisije za preprečevanje korupcije dr. Robert Šumi. Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo dr. Vinko Logaj bo govoril o ravnanju šole in učiteljev za doseganje višje stopnje integritete pri mladih. 

V okviru projekta Integriteta: skupni cilj generacij, Komisija za preprečevanje korupcije skupaj s partnerji na okrogli mizi naslavlja vprašanje pomena etike in integritete na različnih ravneh izobraževalnega sistema in vloge, ki jo ima slednji pri krepitvi integritete v družbi.

Cilji projekta so oblikovati sistem, v katerem bodo izobraževalne ustanove, vključno z vrtci, temelj krepitve integritete v družbi; otrokom in mladostnikom približati vrednote etike in integritete – z nadgradnjo učnih vsebin od vrtca do podiplomskega študija – s tem pa posledično krepiti tudi aktivno državljanstvo, s poudarkom na družbeni odgovornosti in skrbi za javni interes. Projekt prav tako izhaja iz podmene, da je sočasno z nadgradnjo učnih vsebin potrebno krepiti tudi integriteto sistemov izobraževalnih ustanov, okrepiti vlogo učitelja kot moralne avtoritete ter vodenja z zgledom predstojnikov izobraževalnih ustanov.

Sodelujoči partnerji – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavod RS za Šolstvo, Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ter Komisija za preprečevanje korupcije – bodo v okviru Tedna boja proti korupciji, ki poteka ob 9. decembru, mednarodnem dnevu boja proti korupciji, podpisali tudi dogovor o sodelovanju pri tem projektu, ki je dolgoročno naravnan.

Več informacij