Global Money Week 2022 – Svetovni teden izobraževanja o financah

Od 21. do 27. marca 2022 bo že deseto leto po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), v preteklih dveh letih pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD.

V ta namen bomo v ponedeljek, 21. marca 2022, za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov in druge, ki se ukvarjajo s področjem finančne pismenosti mladostnikov ali jih to področje zanima organizirali izobraževalni dogodek na daljavo z naslovom “Pomen finančne pismenosti otrok in mladostnikov v današnji družbi” , kjer bomo predstavili pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti, raziskave o finančni pismenosti, možnosti različnih didaktičnih dejavnosti za  ter različna strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževalni dogodek bo potekal v ponedeljek, 21. marca 2022, od 15. do 17.30 ure na daljavo. Za udeležbo na izobraževalnem dogodku se je potrebno prijaviti. Prijavnica je dostopna na povezavi.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj vključenih več kot 53 milijonov otrok in mladostnikov iz 176 držav. V letu 2021 pa je bilo v obeleževanje omenjenega tedna vključenih 16. 200 različnih ustanov in organizacij, ki so s svojimi dejavnostmi dosegle kar  219 milijonov ljudi.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje. Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija OECD, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem izboljšanja finančne pismenosti otrok in mladostnikov ter spodbujanja kakovostnega in neodvisnega finančnega izobraževanja.

Temu cilju se pridružujemo tudi v Sloveniji in prepričani smo, da bodo aktivnosti svetovne akcije Global Money Week dosegle svoj namen.

Nacionalna koordinatorica Slovenije za izvajanje Global Money Week je Irena Simčič, pri kateri dobite tudi podrobnejše informacije.

Izobraževalni dogodki ob Svetovnem tednu izobraževanja o financah – Global Money Week 2022