Državna stopnja tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije na temo “Geografija voda”.


Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska stopnja je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni stopnji je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje za osnovnošolce poteka na dveh stopnjah v dveh tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred) in Osnovna šola B (6. in 7. razred); tekmovanje za srednješolce pa prav tako na dveh stopnjah in v skupinah Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu) in Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezni stopnji tekmovanja bosta izvedeni:

  • šolska stopnja tekmovanja v torek, 15. novembra 2022, ob 13. uri,
  • državna stopnja tekmovanja v soboto, 1. aprila 2023, ob 9. uri.