Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021


Vseslovenski projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki smo ga prvič organizirali v lanskem letu, je spodbudil številne šole in vrtce, mentorje in mentorice, otroke, učence in dijake k razmisleku o pomenu in vlogi umetnosti v izobraževalnem sistemu in našem vsakdanjem življenju. Zbrani prispevki, ki smo jih na začetku tega leta oblikovali v skupnem zborniku Teden umetnosti v šoli 2020, govorijo o kreativnosti, sodelovanju in povezovanju. Ob tem je mogoče razbrati tudi kritičen pogled na čas pandemije in socialne distance, čas, v katerem smo v zadnjem letu vsi znašli. 

Pred nami je novo leto in nova priložnost, da s Tednom umetnosti v šoli 2021 ponovno opozorimo na vlogo in pomen umetnosti v življenju vsakega človeka. V letošnjem letu si želimo predvsem odgovoriti na vprašanje, kako vidimo prostor in čas, v katerem bivamo. Zato smo letošnji Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021 podnaslovili z Moja dežela danes in jutri. Z izbrano temo želimo spodbuditi umetniški odziv na aktualna družbena vprašanja današnjega časa, kot so: trajnostni razvoj, aktivno državljanstvo, vpliv človeka na okolje, globalno učenje, glas učenca/dijaka …  Ob tem želimo še posebej opozoriti na pomen skupnosti in aktivni vlogi posameznika pri iskanju konkretnih rešitev na aktualna vprašanja šolskega in širšega prostora.

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2021, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za kulturo in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, bo tudi letos potekal v okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki se bo odvil med 24. in 30. majem 2021

Vabimo vas, da v tem tednu skupaj z učenci/dijaki pripravite dogodek, povezan z umetnostjo. Na šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, lutkovno ali gledališko uprizoritev, posnamete video ali animiran film, organizirate lahko performans, pripravite dan dejavnosti, posvečen umetnosti,  izvedete razne delavnice, izdelate kip na dvorišču šole ali vrtca, raziskujete arhitekturo ali kulturno dediščino v vašem okolju … pa še veliko idej bi se našlo. K sodelovanju lahko povabite umetnike, se pri načrtovanju in izvedbi povežete s kulturnimi ustanovami, z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti. 

Usmeritve, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju dejavnosti:

  • glas mladih – šola in življenje, ki jo/ga želim;
  • medpredmetno povezovanje;
  • vključujoča šola – šola po meri vseh – otrokom in mladostnikom prijazna šola;
  • upoštevanje drugačnosti/ raznolikosti – vsi enaki, vsi enakopravni;
  • aktualna problematika – iskanje rešitev.

Prijavo oddajte na naslovu: https://1ka.arnes.si/a/14965 med 24. majem in 30. junijem 2021. Vse sodelujoče šole in mentorje vabimo, da po zaključku oblikujete kratko poročilo o dogodku na vaši šoli. Poročilo o dogodku pošljite najkasneje do 30. junija 2021 Primožu Krašni na naslov: . Tako kot v lanskem letu bomo tudi letos oblikovali zbornik vaših prispevkov.  

Časovnica dogodka: 

  • 1.  april 2021 – objava razpisa,
  • 24. maj–30. maj 2021 – izvedba Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021,
  • 24. maj–30. junij 2021 – odprta prijavnica za prijavo projekta,
  • 30. junij 2021 – zadnji rok za oddajo poročila,  
  • 1. december 2021 – objava zbornika. 

Dr. Inge Breznik, dr. Ada Holcar Brunauer (Predmetna skupina za glasbeno umetnost), 
Mag. Natalija Kocjančič, Primož Krašna (Predmetna skupina za likovno umetnost) in
Nina Ostan (Predmetna skupina za umetnostno zgodovino)