Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani

29. septembra obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. 

Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Izgube hrane in odpadna hrana lahko tudi negativno vplivajo na prehransko varnost in razpoložljivost hrane ter prispevajo k zvišanju cen hrane.

Naši prehranski sistemi so lahko odporni le, če so trajnostni. Zato si moramo prizadevati za sprejetje celostnih pristopov, s katerimi bi zmanjšali izgube hrane in odpadno hrano. Ukrepati je treba tako na lokalni, nacionalni in globalni ravni, da bi kar najbolj izkoristili hrano, ki jo proizvedemo. 

Prav bi bilo, da se s problematiko odpadne hrane in izgubah hrane ukrepa tudi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah predvsem z izvajanjem raznolikih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti na to temo bodisi v okviru organizirane šolske prehrane ali v okviru pouka in drugih dejavnosti.

Šola ima pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do hrane in zmanjšanja količine odpadne hrane in drugo.

Zato vas spodbujamo, da se tudi vaša vzgojno-izobraževalna ustanova v letošnjem letu aktivno posveti prizadevanjem ob MEDNARODNEM DNEVU OZAVEŠČNJA O IZGUBAH HRANE IN ODPADNI HRANI.