28. april – svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. To je dan, ko se spominjamo vseh, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. Poleg tega letošnji svetovni dan opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb.

Na portalu Varnost in zdravje pri delu sta s tem v zvezi objavljena dva članka:

·        prvi govori o nasprotujočih si ciljih EU in še zlasti o pomislekih v zvezi z uredbo EU, ki se nanaša na zbiranje in recikliranje odpadnih baterij;

·        drugi pa vabi na spletni seminar, ki ga Mednarodna organizacija dela (ILO) organizira v četrtek, 25. aprila 2024, med 13.30 in 15.00. Na njem bo predstavljeno poročilo Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju, ki mu bo sledila razprava strokovnjakov in predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev o tem, kako zaščititi delavce in se odzvati na ta globalni izziv.