Delovno srečanje za napotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini


Delovno srečanje za napotene učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini bo potekalo 23. decembra 2022 na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, Ljubljana.

Program:

09.30–10.00Dobrodošlica ob kavi
10.00–11.30Eva Jurman (ZRSŠ) in Roman M. Gruden, Radmila Mileva, Natalija Jamnik (MIZŠ):
Aktualne zadeve pri dopolnilnem pouku slovenščine v tujini
11.30–12.00Odmor
12.00–12.30Ana Petrovčič (CD): Predstavitev programa 15. Kulturnega bazarja 2023
12.30–14.00Pregled problematike po posameznih državah in izmenjava izkušenj med učitelji
dopolnilnega pouka slovenščine v tujini
14.00–16.30Druženje ob pogostitvi in individualni razgovori