Delavnica: Podpora učnemu jeziku v šoli


Področna skupina za jezike v povezavi z Evropskim centrom za moderne jezike v Gradcu (ECMJ) organizira dvodnevno delavnico Podpora učnemu jeziku(-om) v šoli, ki bo 3. in 4. oktobra 2023 na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani.

Delavnica je namenjena učiteljem različnih predmetov, svetovalnim delavcem in svetovalcem, ki se v svoji praksi srečujejo z učenci z različnimi jezikovnimi ozadji. Vsebina se dotika celostne obravnave učencev/dijakov priseljencev, načrtovanja in ukrepov na ravni šole in sistemskih rešitev. Pri delu bomo izhajali iz našega stanja in potreb, pripravili bomo tudi akcijski načrt in razmišljali o sistemskih rešitvah. Prav tako se bomo seznanili s primeri ukrepanja nekaterih drugih držav.

Projekt »Podpora učnemu jeziku(-om) v šoli« se osredotoča na podporo učencem pri obvladovanju učnega jezika(-ov), ki je ključen za njihovo uspešno učenje. Ekipa projekta ROADMAP ponuja dejavnosti, ki vključujejo celotno šolo in pomagajo udeležencem razumeti različne vidike jezikovnega razvoja vseh učencev. Med ostalim, je cilj usposabljanja podpreti jezikovni razvoj učencev pri vseh predmetih in sestaviti razvojni načrt na ravni šole.

Delavnico bosta vodili strokovnjakinji z ECMJ Nermina Wikström, ki je zaposlena kot direktorica izobraževanja na švedski Nacionalni agenciji za izobraževanje in Selin Öndül, ki dela kot strokovnjakinja za migracije in šolo pri Šolski upravi v Zürichu. Obe sta sodelovali v projektu ROADMAP, ki se je ukvarjal z jezikovnim razvojem učencev pri vseh predmetih.


Več o projektu najdete na povezavi.

Delavnica bo večinoma potekala v angleščini, deloma tudi v slovenščini, ko bomo govorili o položaju učencev/dijakov priseljencev pri nas.