Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za Dan slovenske hrane. Letos ga bomo obeležili v petek, 19. novembra, 2021.  Na ta dan poteka tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ).

Glavni namen razglasitve tega dne je podpora domačim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane.

Poleg medu, zelo pomembne sestavine naše prehrane, Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo še kruh, maslo, mleko in jabolko ali drugo sveže ali suho sadje brez dodanega sladkorja. Ker je leto 2021 razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, smo se v okviru medsektorske delovne skupine dogovorili, da vam predlagamo, da se pri letošnjem obeleževanju dneva slovenske hrane in izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka več pogovarjate tudi o vlogi ter pomenu domačega sadja in zelenjave.

Letos vas tudi prvič vabimo, da se v tednu pred Dnevom slovenske hrane poleg Tradicionalnega slovenskega zajtrka pridružite vseslovenski akciji še s pripravo Tradicionalnega slovenskega kosila. Glede na jesenski čas naj bo v novembru prilagojena tedenska ponudba kosil, ki v skladu z vašimi možnostmi v čim večjem obsegu vključuje lokalne jedi iz svežega ali kislega zelja in repe (jota, dušeno rdeče zelje…), ki so v tem letnem času tudi pogosta sezonska jed.

Vzgojno – izobraževalne ustanove želimo spodbuditi, da je pri omenjenem dnevu oziroma projektu zelo pomemben vzgojno-izobraževalni vidik oziroma, da v okviru omenjenega projekta damo poseben poudarek vzgojnemu vidiku prehranjevanja: kot na primer pomenu zajtrka, odnosu do zdravega prehranjevanja, kulturnega prehranjevanja, pomena lokalno pridelane hrane, problem zavržene hrane in podobno.

Spodbujamo vas, da poleg zajtrka, ki ga bodo deležni otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah izvedete tudi različne na omenjeno temo vsebinsko zasnovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti (dan dejavnosti, ure oddelčne skupnosti…), ki spodbujajo zdrave prehranske navade otrok in mladostnikov ter kulturen odnos do hrane in prehranjevanja s poudarkom na poznavanju in pomenu lokalno pridelane hrane.

Več informacij je na voljo na povezavi

Želimo si, da tudi v vašem vrtcu ali vaši šoli uspešno in kakovostno izvedete aktivnosti projekta TSZ in primerno obeležite Dan slovenske hrane.