60. Seminar italijanskega jezika in kulture


2. – 4. november 2023, Koper, Dežela Furlanija – Julijska krajina

Seminar, ki ima dolgo tradicijo, je namenjen učiteljem šol z italijanskim učnim jezikom v Republiki Sloveniji in ga določa sporazum med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo iz leta 1995. Organizirata ga Zavod RS za šolstvo in Generalni Konzulat Republike Italije v Kopru v sodelovanju z Obalno Samoupravno Skupnostjo Italijanske narodnosti in Ljudsko univerzo v Trstu.

Glavna tema letošnjega 24-urnega seminarja je “Ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja” in se bo odvijal delno v predavalnicah in delno na terenu (4. november – strokovna ekskurzija v Furlanijo – Julijsko krajino).


Koordinator dogodka: Guido Križman ()

Za strokovnost in koordinacijo seminarja skrbi tudi pedagoška svetovalka italijanske vlade ga. Marisa Semeraro.


Program

Prijavnica