56. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru na Videmskem


Na »Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji« po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo,  v sodelovanju z Uradom za slovenske šole Deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu.

Otvoritev je izmenično v Trstu oziroma Gorici, letos v četrtek, 2. 9. 2021, v Kulturnem domu Gorica. V nadaljnjih dneh, do petka, 10. 9. 2021, bodo sledila predavanja in delavnice za posamezne stopnje šolanja in predmetna področja za okvirno 450 udeležencev iz slovenskih vrtcev in šol na Tržaškem in Goriškem ter z dvojezične šole v Špetru na Videmskem.

V oktobru 2021 bo sledil II. del seminarja, za pedagoške zbore posameznih večstopenjskih in višjih srednjih šol.

Strokovni posvet se bo pričel s plenarnim predavanjem »Izzivi digitalizacije in umetne inteligence v družbi in šoli«, ki ga bo podal dr. Andrej Flogie.