34. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Kongresni center Portus, hotel Slovenija, Portorož (dvorana James Cook)

Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z naslovom S posodobitvijo pogojev do dviga kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo potekalo 28. marca 2024 v kongresnem centru Portus, hotel Slovenija, Portorož. Z vsebinami srečanja seznanjamo vodilne in vodstvene delavce s področji prenove za zagotavljanje kakovostnejših pogojev pri pedagoškem vodenju v inkluzivni šoli.


PROGRAM

Kotizacija za udeležbo na 34. strokovnem srečanju znaša 40 € (z vključenim DDV-jem).

Prijavite se na povezavi.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja na e-naslov: