14. posvet Kemijska varnost za vse: Snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost


Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za zdravje: Urad za kemikalije so dne 1. 12. 2022 organizirali 14. posvet Kemijska varnost za vse: Snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost. Posvet je bil v Kranju, v prostorih Gimnazije Franceta Prešerna.

Program in predstavitve predavanj

URAVSEBINAIZVAJALKA/-EC
8.30 – 9.00Prihod in prijava udeleženk/-cev posveta
Moderacija: Simona Fajfar, URSK
9.00 – 9.10Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev posvetaPredstavnice/-ki soorganizatorjev
9.10 – 9.40Ali bi morali biti zaskrbljeni? (EU upravljanje kemijskih tveganj)Tatjana Humar Jurič, URSK
9.40 – 10.10Zaskrbljujoče nove snovi (emerging chemicals)Bojana Bažeč in Agnes Šömen Joksić
10.10 – 10.40O čem in kako govorimo, ko izobražujemo o nevarnih snovehAndreja Bačnik in Simona Slavič Kumer, ZRSŠ
10.40 – 11.00Odmor
11.00 – 11.40Spremljanje zaskrbljujočih novih kemikalij v okoljuBoštjan Križanec, NLZOH
11.40 – 12.20Zaskrbljujoče nove kemikalije v kontekstu nacionalnega in evropskega programa humanega biomonitoringaMilena Horvat in Janja Tratnik, IJS
12.20 – 13.00(Ne)vidno notranje bivalno okoljeSabina Jordan, ZAG
13.00 – 14.00Odmor za kosilo
14.00 – 14.40Zaskrbljujoče nove kemikalije in hranaUrška Blaznik, NIJZ in Ester Heath, IJS
14.40 – 15.20Nevrotoksičnost snoviNataša Petrovič, NIJZ
15.20 – 16.00Zaključna diskusija in evalvacija posvetaUdeleženci/-ke in izvajalci/-ke

Program 14. posveta Kemijska varnost za vse: Snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost

Ali bi morali biti zaskrbljeni? (EU upravljanje kemijskih tveganj)

Zaskrbljujoče nove snovi (emerging chemicals)

Spremljanje zaskrbljujočih novih kemikalij v okolju

Zaskrbljujoče nove snovi v kontekstu nacionalnega in evropskega programa humanega biomonitoringa

(Ne)vidno notranje okolje

Zaskrbljujoče nove kemikalije in hrana

Nevrotoksičnost snovi