Nazaj na vrhnjo stran: Knjižnična dejavnost na enem mestu

Področna skupina za knjižnično dejavnost

Knjižnična dejavnost je področje, za katerega na šoli skrbi in je odgovoren za njeno izvajanje knjižničar, zaposlen v šolski knjižnici.

Šolska knjižnica že dolgo ni več (samo) prostor za skladiščenje in izposojo knjig, ampak se s svojimi vsebinami (v kurikulu KIZ-a) integrira v vzgojno-izobraževalni proces. Šolski knjižničar je partner pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa.

Šolske knjižnice in z njimi šolski knjižničarji so središče informacij – tako za zbiranje kot za posredovanje.

Šolska knjižnica je eden od pomembnejših dejavnikov na poti vsakega posameznika. V njo stopi vsak učenec vsaj enkrat v času svojega šolanja in šolski knjižničarji postavljamo temelje za poznejše redne in samostojne uporabnike drugih vrst knjižnic in informacijskih virov. Šolske knjižnice so namenjene vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa, delujejo na šolah vseh stopenj in se vključujejo v življenje in delo šole.

Prizadevanja na področju šolskega knjižničarstva so usmerjena predvsem v vključevanje šolske knjižnice s programom knjižnično informacijsko znanje v učne načrte in programe šol oziroma v šolski kurikul. Težimo k temu, da so dejavnosti šolske knjižnice integrirane v vzgojno-izobraževalni proces. Zato mora biti šolska knjižnica ustrezno (sodobno) načrtovana in organizirana do stopnje, da ima enakomerno razvite vse dejavnike knjižnice, ki so potrebni za uspešno izvajanje knjižnične dejavnosti – dobro razvito in organizirano knjižnično zbirko, ustrezen prostor z opremo in tehnologijo.

Skupina za knjižnično dejavnost na ZRSŠ nudi podporo šolskim knjižničarjem, organizira različne programe za strokovno usposabljanje, spopolnjevanje, profesionalno rast in razvoj na področju šolskega knjižničarstva, vključuje šolske knjižničarje v razvojne naloge (formativno spremljanje, sodobni pristopi pri izvajanju knjižnične dejavnosti) in nudi podporo s svetovalnimi storitvami.

Dejavnosti, s katerimi spodbujamo in podpiramo profesionalni razvoj strokovnih delavcev:

 • študijske skupine (strokovna srečanja za šolske knjižničarje)
  • osnovna šola,
  • srednja šola,
  • glasbene šole.
 • seminarje
  • Bibliopedagoška šola,
  • Šolska knjižnica – kako naj začnem?,
  • Obdelava gradiva in izgradnja kataloga,
  • Sodobni pristopi pri izvajanju knjižnične dejavnosti v šolski knjižnici.
 • konference (Konferenca šolskih knjižničarjev), svetovanja.