Nazaj na vrhnjo stran: Italijanščina na enem mestu

Predmetna skupina za italijanščino

Temeljna naloga Predmetne skupine za italijanščino kot tujega in drugega jezika na narodnostno mešanem območju slovenske Istre v programih osnovnega, gimnazijskega in strokovnega izobraževanja je:

  • razvoj predmeta,
  • spremljava raziskav,
  • priprava strokovnih dokumentov ter
  • razvoj in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov za pouk.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem italijanščine  ter njihovi strokovni in profesionalni rasti. Organiziramo in izvajamo seminarje, svetovanja, delavnice, srečanja v živo in na daljavo.

V Predmetni skupini urejamo tudi spletno učilnico, ki je namenjena učiteljem osnovnih in srednjih šol, ki poučujejo italijanščino kot tuji jezik in kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju slovenske Istre.

Z učitelji sodelujemo v razvojni skupini, skupini za formativno spremljanje, skupini za krepitev digitalnih kompetenc učiteljev in drugih projektih Zavoda RS za šolstvo. Izvajamo tudi spremljavo pouka italijanščine pri uvajanju novosti v šolskem prostoru in drugih področjih, ki se navezujejo na pouk italijanščine.

Sodelujemo tudi s strokovnjaki z univerz.