Nazaj na vrhnjo stran: Družboslovje na enem mestu

Predmetna skupina za družboslovje

Predmetna skupina za družboslovje skrbi za predmet družboslovje, ki je obvezen splošnoizobraževalni predmet v srednjem poklicnem izobraževanju in v nižjem poklicnem izobraževanju. Predmet  je zasnovan na treh predmetnih sklopih: geografiji, zgodovini in sociologiji.

Kot eden temeljnih predmetov gradi osnovo vedenja o sodobnih družbenih konceptih in procesih ter razlogih zanje. 

Naše temeljne naloge za razvoj predmeta so: 

  • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, 
  • spremljava raziskav in priporočil za pouk ter 
  • sodelovanje pri pripravi kurikularnih dokumentov in učnih katalogov za predmet.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja v živo in na daljavo v obliki seminarjev, študijskih srečanj in nudimo podporo v spletni  učilnici. Ponujamo in osmišljamo posamezne teme iz različnih perspektiv, objavljamo aktualne vire za raziskovanje in iskanje novih didaktičnih možnosti, spodbujamo ustvarjalnost, odzivnost pri različnih razpisih za večjo angažiranost in participacijo učiteljev in mladih. 

Spletna učilnica je prostor za izmenjave konkretnih rešitev pri pouku.

Z učitelji sodelujemo v  predmetno razvojni skupini in skupini za formativno spremljanje na področjih:

  • načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela, 
  • razvijanja ter preizkušanja sodobnih didaktičnih pristopov in učnih strategij, 
  • formativnega spremljanja znanja pri pouku družboslovja.