Zgodovinski romanopisec Josip Jurčič. Ob 140. obletnici njegove smrti

PDF članek

Izvleček

Josip Jurčič (1844–1881) velja za prvega pomembnega slovenskega pripovednika, kar mu je prineslo status in slavo slovenskega literarnega klasika. Prvenstvo ima na več področjih: je avtor prvega slovenskega romana (Deseti brat, 1866), prvega slovenskega zgodovinskega romana v obliki feljtona (Ivan Erazem Tattenbach, 1873) in prve slovenske zgodovinske tragedije (Tugomer, 1876). Ustvaril je generativni tip turške povesti in velja tudi za začetnika kmečke povesti. V kulturni zgodovini mu pritiče prvenstvo tudi na področju časnikarstva, saj je bil prvi slovenski poklicni novinar in urednik. Liberalski časnik Slovenski narod je urejal približno deset let in ga preselil iz Maribora v Ljubljano, deželno središče Kranjske. Kljub dnevni časnikarski in uredniški raboti ni nehal literarno objavljati. V zadnjem desetletju svojega življenja je pisal kratke pripovedi (Lipe, Pipa tobaka, Telečja pečenka, Vrban Smukova ženitev) in romane (Doktor Zober, Med dvema stoloma ter Cvet in sad), dokončanje tragedije o Veroniki Deseniški pa mu je prekinila prerana smrt v začetku maja 1881. Navdihoval se je ob pripovedni privlačnosti Walterja Scotta, ni pa mogoče spregledati njegove zavezanosti domači zgodovini, ljudskoprosvetni pripovedni tradiciji Christopha Schmida in literarnemu programu Frana Levstika.

Abstract

Historical Novelist Josip Jurčič. On the 140th Anniversary of His Death

Josip Jurčič (1844–1881) is considered the first important Slovenian storyteller, which has given him the status and reputation of a Slovenian classic. He has established primacy in several fields: he is the author of the first Slovenian novel (Deseti brat [The Tenth Brother],1866), of the first Slovenian historical novel in feuilleton form (Ivan Erazem Tattenbach, 1873) and of the first Slovenian historical tragedy (Tugomer, 1876). He created the generative type of Turkish novel and is also considered the pioneer of the rural novel. In the field of cultural history, he also has primacy in journalism, for he was the first professional Slovenian journalist and editor. He edited the liberal newspaper Slovenski narod [Slovenian Nation] for about ten years, moving it from Maribor to Ljubljana, the provincial centre of Carniola. Despite his daily work load as a journalist and editor, he never stopped publishing fiction. In the last decade of his life, he wrote short stories (“Lipe” [Lime Trees], “Pipa tobaka” [A Tobacco Pipe], “Telečja pečenka” [A Veal Roast], “Vrban Smukova ženitev” [The Marriage of Vrban Smuk]) and novels (Doktor Zober [Doctor Zober], Med dvema stoloma [Between Two Chairs] and Cvet in sad [The Blossom and the Fruit]); his premature death in early May 1881 prevented him from finishing his tragedy about Veronika of Desenice. He was inspired by the alluring narrative of Sir Walter Scott; moreover, one cannot overlook his commitment to local history, to the educational storytelling tradition of Christoph Schmid, and to the literary programme of Fran Levstik.