Zavarovana območje Bele krajine


https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/69-77

Povzetek

Članek predstavlja zavarovana območja Bele krajine, in sicer naravne vrednote s področja geologije, geomorfologije, hidrologije, zoologije in botanike. Opisana sta tudi oba krajinska parka v občini Črnomelj: Krajinski park Lahinja in Krajinski park Kolpa ter naravni spomenik reka Krupa v občini Semič.

Abstract

Protected Areas of White Carniola

This article presents the protected areas of the White Carniola region, including its natural values in the fields of geology, geomorphology, hydrology, zoology and botany. It also describes the two landscape parks in the municipality of Črnomelj, i.e., the Lahinja Landscape Park and the Kolpa Landscape Park, as well as the Krupa River Natural Monument in the municipality of Semič.