Views of School Improvement Coordinators on Peers and School Observation

PDF članek

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/3/25-41

Abstract

The aim of the research is to determine the views of school improvement coordinators on peer and school observations and to develop recommendations. The research was conducted through a case study of qualitative research designs to examine the views of school improvement coordinators on peer and school observation. Nineteen coordinators working as teachers were chosen to participate. Data for the study were obtained from semi-structured interviews. According to results, participants pointed out some themes, namely ‘organizational benefits, benefits for teachers, social benefits, benefits for observers of peer observation.’ Participants also said that they had ‘difficulties themselves, difficulties arising from the observation process, and observed teachers, as well as organizational difficulties.’ Many suggestions were given about professional development, ensuring continuity of observation, managing the observation process and evaluating the school improvement process with data.

Povzetek

Koordinatorji izboljšav v šolah – njihov pogled na sodelavce in šolsko okolje

Namen raziskave je ugotoviti, kako koordinatorji izboljšav dojemajo ostale zaposlene in samo šolo, ter razviti ustrezna priporočila. Izvedena je na osnovi študije primera oblikovanja kvalitativne raziskave. Za sodelovanje je izbranih devetnajst koordinatorjev, ki so zaposleni kot učitelji. Podatki za študijo so pridobljeni s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. Glede na rezultate udeleženci izpostavljajo določene teme, kot na primer: »organizacijske ugodnosti, ugodnosti za učitelje, socialne ugodnosti, ugodnosti za opazovalce«. Udeleženci se soočajo s »težavami, izhajajočimi iz opazovalnega procesa samega in s strani opazovanih učiteljev, pa tudi z organizacijskimi težavami«. Podanih je veliko predlogov na temo strokovnega razvoja, zagotavljanja kontinuitete opazovanja, upravljanja postopka opazovanja in ocenjevanja procesa izboljšanja šole na podlagi zbranih podatkov.