Ustvarjalni glas v zboru

PDF članek

Izvleček

Glas je za človeka najpomembnejše sporazumevalno sredstvo, ki ponuja številne možnosti glasbene izraznosti. Pri zborovski dejavnosti je vzgoja glasu temeljnega pomena za homogen in podprt zborovski zvok. Ta vsekakor sloni na posameznikih, zato je za uspešno postavitev skupnega zvoka nadvse pomemben individualni prispevek posameznika. V članku obravnavamo pojem ustvarjalnega glasu, ki sega na področje vokalne tehnike in ustvarjalnosti; ta ponuja razvoj kreativnega muzikalnega pristopa posameznega pevca, ki tako omogoča prepričljiv in doživet nastop zbora.

Abstract

Creative Voice in a Choir

The voice is a person’s most important means of communication, which provides many opportunities
for musical expression. In choral activities, vocal education is essential to achieve a homogeneous and
supported choral sound. The latter most definitely relies on individuals, which is why the individual
contribution of each singer is of the utmost importance for successfully creating a uniform sound.
The article discusses the concept of creative voice, which pertains to vocal technique and creativity; it
enables the development of each singer’s creative musical approach, which in turn enables the choir
to give a convincing and passionate performance.