Usposabljanje za vožnjo s kolesom in kolesarski izpit na OŠ Jurija Vege

PDF članek

Izvleček

Kolesarski izpit je pomembna prelomnica v učenčevem šolanju, saj mu omogoča samostojno vožnjo v prometu. Izpit učenci opravljajo v šoli, zato velik del odgovornosti poleg učenca in staršev nosi tudi šola. Učitelji učenca v 5. razredu usposabljajo za opravljanje kolesarskega izpita ob teoretičnih vsebinah pri urah pouka, na spretnostnem in prometnem poligonu na neprometnih površinah in s praktično vožnjo s kolesom v prometu. V članku je predstavljen potek usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarski izpit na OŠ Jurija Vege. Na šoli potekata poleg kolesarskih izpitov še dve interesni dejavnosti v povezavi s kolesarjenjem – Varno na kolesu in Ambasadorji kolesarjenja, katerih namen je promocija kolesarjenja in ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu.

Abstract

Cycling Training and Cycling Test at the Primary School Jurij Vega

Cycling test is an important milestone in students’ education that allows them to cycle independently in traffic. As students take this test at school, not only the students themselves and their parents but school as well assumes a large part of the responsibility. Teachers train students for the cycling test in the fifth grade by providing theoretical content in class, practical exercises where students practice their traffic cycling skills on a practicing track outside traffic as well as practical cycling in traffic. The article presents the process of cycling training and cycling test at the Primary School Jurij Vega. In addition to cycling tests, the school also offers two extra-curricular cycling activities – Safe Cycling and Cycling Ambassadors – with the purpose of promoting cycling and raising awareness of road traffic safety.