Uporaba mikrokrmilnika Arduino pri pouku fizike

PDF članek

Izvleček

V Sloveniji je po šolah precej razširjena uporaba merilnih instrumentov Vernier. Zaradi visoke cene in nekaterih omejitev je včasih primernejša uporaba drugih instrumentov. Eden takih je mikrokrmilnik Arduino, ki je v članku predstavljen skupaj s svojimi prednostmi in slabostmi.

Abstract

Using Arduino Microcontroller in Physics Lessons

Schools across Slovenia mostly use Vernier measuring instruments. Because of their high price and certain limitations, it would sometimes be better to use other instruments. One such instrument is the Arduino microcontroller, which is presented in the article, including its advantages and drawbacks.