Spomini na akademika prof. dr. Ivana Vidava

PDF članek

Izvleček

Članek na željo urednice prinaša nekaj spominov avtorice na našega akademika prof. dr. Ivana Vidava, velikega matematika in velikega človeka. Za vse tiste, ki ne poznajo dobro njegove življenjske poti, najprej navede le najpomembnejše prelomnice v profesorjevem življenju. S tem pokaže, da je bil prof. Vidav od mladih nog do konca življenja predan matematiki. Članek vseskozi poudarja nenavadno profesorjevo skromnost. Posebej ga predstavi tudi kot izrednega predavatelja.

Abstract

Memories on academician prof. dr. Ivan Vidav (1918–2015)

The present paper on request of the editor brings the autor’s memories on Slovenian academician and great mathematician prof. dr. Ivan Vidav. For all those who do not know well his life, the paper begins with fundamental facts on professor’s life which also shows that he was dedicated to mathematics even as a youngster. Emphasize is on his unusual modesty and especially on his ability of being extraordinary lecturer.