Sobota za vedoželjne učence 8. razreda

PDF članek

Izvleček

V prispevku so prikazane eksperimentalne vaje za učence 8. razreda, ki jih že nekaj let zapovrstjo izvajamo ob sobotah z učenci, ki si tega želijo. Vaje lahko uporabimo tudi za naravoslovni dan. Učenci imajo že v šestem in sedmem razredu možnost obiskati naravoslovne delavnice. Večinoma so zelo navdušeni in se delavnic radi udeležijo tudi v osmem in devetem razredu. Za sodelovanje na delavnicah ni nujno, da so učenci prepoznani kot nadarjeni. Naš namen v nižjih razredih je učence motivirati za naravoslovne vede, večinoma smo učitelji na naši šoli dokaj uspešni, dokaz je veliko število učencev na delavnicah. V osmem razredu na delavnicah svoje znanje utrjujejo, izboljšujejo in nadgrajujejo.

Abstract

Saturday for Eager-to-Learn Year 8 Pupils

The article presents experimental exercises for year 8 pupils, which we have been carrying out on Saturdays for several years in a row with the interested pupils. These exercises can also be used for a Science Day. Pupils are already given the option of attending science workshops in years 6 and 7. They are usually very excited and like to attend these workshops in years 8 and 9 too. The pupils need not be identified as gifted to participate in the workshops. Our purpose in the lower years is to motivate pupils for the sciences; the teachers at our school are usually quite successful at it, as corroborated by the large number of pupils attending the workshops. At the year 8 workshops, the pupils consolidate, enhance and upgrade their knowledge.