Slovenska klavirska glasba za otroke in mladino

PDF članek

Avtor odgovarja na vprašanja: katera je glasba za otroke in kdaj govorimo o glasbi za mladino, kaj je glasba “za otroke” in kaj “za odrasle”, kaj je potrebno za učinkovito, umetniško zbirko za otroke in mladino. Posveti se poslanstvu skladatelja in klavirskega pedagoga Josipa Pavčiča in pedagoškemu, redaktorskemu delu Zorke Bradač in Silve Hrašovec. Našteje več manj znanih avtorskih zbirk ali skladb v rokopisu ter poda obsežen seznam izbranih avtorskih zbirk iz slovenske mladinske klavirske literature.