Različni pogledi na Visoško kroniko

PDF članek

Izvleček

Roman Visoška kronika je eden od ključnih romanov slovenske književnosti. Zaradi njegove aktualnosti ga uvrščamo med slovenske klasike. Na nadaljnjih straneh se ukvarjamo s tem, kaj je bistvenega pri razumevanju romana in kako nanj gledajo srednješolci, ter kaj moramo spremeniti, da bodo dobili bolj celostno in aktualno sliko.

Abstract

Different Views on Visoška kronika

The novel Visoška kronika is one of the key novels of Slovenian literature. Owing to its topicality, it is considered a Slovenian classic. The following pages discuss the essential elements in the comprehension of this novel, how it is viewed by secondary school students, and what we should change to show them a more comprehensive and topical picture.